حامیان همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)
تمدن سازی در حوزه دفاعی با محوریت اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)
امتیازهای همایش چهارم
لزوم تقویت همه جانبه
محورها و معرف های همایش چهارم

اخبار اصلی