داوران چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)

فهرست اعضاء کمیته علمی و داوری چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)
ردیف لوگوی حامیان دانشگاهی و مراکز علمی نام و نام خانوادگی نماینده و اعضاء کمیته علمی و داوری
1 0_6.jpg دکتر سید کاظم باقری
2 nahad-rahbari.jpg دکتر سید محمدعلی پورموسی
3 1_4.jpg دکتر محمد جواد رنجکش
4 3_1.png دکتر حسین نصیرزاده
5 3_2.png دکتر عبدالمجید طالب تاش
6 تبریز.png دکتر احمد فرشبافیان
7 4_0.png دکتر امیر مسعود شهرام نیا
8 4_1.png دکتر عنایت الله یزدانی
9 5.5.png دکتر حبیب حلیمی
10 5_0.png دکتر محمدجواد هراتی
11 6.6.png دکتر محمد رضا صرفی
12 6_0.png دکتر مجید منعم زاده
13 7 (2)_0.png دکتر حسین یزدانی
14 7_1.png حجت الاسلام دکتر حبیب حاتمی کبود
15 11.5.jpg حجت الاسلام دکتر سعید صفی شلمزاری
16 11_2.jpg حجت الاسلام سید علی شفیع پور حسینی
17 12.5.png دکتر ابراهیم آقا محمدی
18 13.5.png دکتر زهرا کاشانی‌ها
19 13_1.jpg حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیم روشن ضمیر
20 14.5.jpg دکتر عباس اشرفی
21 15_0.png دکتر محمد رضا یوسفی
22 16.5.png حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهری
23 17_1.jpg حجت الاسلام سید مجتبی اوصیاء
24 17_2.jpg حجت الاسلام دکتر نصرالله سخاوتی
25 19_2.jpg حجت الاسلام دکتر محمد عبادی زاده
26 19_0.png دکتر محمدرحیم عیوضی
27 19_1.png دکتر عباس کشاورز شکری
28 19_2.png دکتر زاهد غفاری
29 2_4.jpg دکتر یوسف خان محمدی
30 Iran_Qazvin_EmamKhomeiniUni.png دکتر بهرام نوازنی
31 valiasr rafsanjan_0.png دکتر رسول حامدنیا
32 20.5.png دکتر نعمت الله فیروزی
33 21_0.png دکتر امیر سیاه پوش
34 21_1.png دکتر محمد حسین دانشکیا
35 22_1.jpg حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا
36 23_1.jpg حجت‌الاسلام دکترمهدی مردانی
37 24_0.png دکتر اسحاق طاهری
38 24_1.png دکتر محسن محمدی الموتی 
39 25_0.png حجت الاسلام دکتر قاسم خانجانی
40 26_1.jpg دکتر نورالله قیصری
41 موسسه امام صادق(ع).jpg حجت السلام دکتر احمد شجاعی
42 28_0.jpg دکتر مهدی عاشوری
43 28031_600_800.jpg دکتر سید امیر رون
44 30.5_1.png دکتر داود نعمتی انارکی
45 634.png دکتر مسعود معینی پور
46 125478.jpg دکتر محمد امین فرد
47 Ardabili-logo-LimooGraphic_1.png دکتر محمد نریمانی
48 int logo.png دکتر بهادر امینیان
49 pgu-logo.png دکتر محمد غریبی
50 UOK-JPG-small.jpg دکتر مهدی حاتمی
51 yasoj-uni_0.png دکتر ابوالفضل علیشاهی
52 yasoj-uni_1.png دکتر علی باقری
53 yasoj-uni_2.png دکتر محمد مهدی روشنفکر
54 پذیرش-بدون-آزمون-دانشگاه-ادیان-و-مذاهب.jpg حجت الاسلام دکتر حبیب حاتمی کبود
55 2417650167223128164941655315176231103168_0.jpg دکتر حجت الله ایزدی
56 2417650167223128164941655315176231103168_1.jpg دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد
57 download (2)_0.png دکتر مصطفی لطفی
58 IMAGE11482579225218_1.jpg دکتر علی عباسی
59 IRI.SNDU.svg_0.png دکتر عباسعلی فرزندی
60 IRI.SNDU.svg_1.png دکتر وحید ریاضی
61 images_0.jpg دکتر حمیدرضا سهیلی
62 images_0.jpg دکتر بهنام عبدی
63 699248.jpg دکتر قاسم علیدوستی
64 MalekUT-logo-LimooGraphic_1.png دکتر رضا حسنوی
65 MalekUT-logo-LimooGraphic_2.png دکتر سید اصغر جعفری
66 MalekUT-logo-LimooGraphic_2.png دکتر سعید قربانی
67 MalekUT-logo-LimooGraphic_2.png دکتر مسعود دارابی
68 Untitled22_1.jpg دکتر قاسم واثقی
69 Untitled22_2.jpg سردار ابوالفضل شکارچی
70 Untitled22_3.jpg دکتر ناصر دهقان
71 Untitled22_3.jpg حجت الاسلام علی اصغر صدری
72 Untitled22_3.jpg دکتر رحمان لطفی