اولین همایش

با درود به روان پاك بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) و شهداي گرانقدر به ويژه شهداي عرصه علم و فناوري و با آرزوي طول عمر پربركت براي رهبر فرزانه انقلاب حضرت
آيت‌ا... العظمي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) ، و موفقيت همه خادمين
به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در سايه توجهات حضرت وليعصر(عج) ، مقدم عزيزان شركت كننده در نخستين همايش
تبيين انديشه‌هاي دفاعي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) را گرامي مي‌داريم.
طرح برگزاري اولين همايش تبيين انديشه‌هاي دفاعي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) از سوي سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از سال 1389 مطرح و پس از طي فرايندهاي قانوني و كسب مجوز از دفتر نظامي فرماندهي معظم كل قوا و ستاد كل نيروهاي مسلح در سال 1390 وارد مرحله مقدماتي شد. با تدابير رياست محترم سازمان عقيدتي سياسي ودجا حجه‌‌الاسلام دكتر سيدجمال الدين ميرمحمدي دستورالعمل اجرايي برگزاري همايش در 5 فصل و 21 ماده تدوين و مسئوليت اجراي آن به معاونت محترم سياسي سازمان و اداره عقيدتي سياسي دانشگاه صنعتي مالك اشتر سپرده شد.
در اين دستورالعمل اركان برگزاري همايش (جدول پيوستي) پيش‌بيني و وظايف و مأموريت هر يك از اركان مشخص شد.
در طول سال 90 فرايند عمليات همايش با تشكيل جلسات منظم شوراي سياستگذاري (با تركيب اعضاي شوراي عالي فرهنگي وزارت و با حضور مسئول دفتر ارتباطات ن.م دفتر فرماندهي معظم كل قوا) ـ ستاد اجرايي با حضور 10 عضو به رياست سرتيپ دوم پاسدار معاون هماهنگ كننده سازمان سردار شكارچي و مديريت اجرايي سردار دهقان معاون سياسي سازمان ـ
كميته علمي همايش با حضور 13 عضو به رياست دكتر سيداصغر ابن‌الرسول برگزار گرديد. (جدول جلسات پيوست مي‌باشد) با فعاليت كميته علمي همايش (با حضور 8 نفر با درجه علمي دكترا و 5 نفر با درجه فوق‌ليسانس) محورهاي فراخوان مقاله در 5 محور كلي و با 39 موضوع تدوين و مسئوليت هر يك از محورها به عهده يكي از اساتيد دكترا عضو كميته علمي واگذار شد.
سپس پوستر فراخوان مقاله آماده و در سطح نيروهاي مسلح توزيع شده برابر مصوبات كميته علمي پايان مهلت ارسال مقالات 22/1/91 و برگزاري همايش در مورخه 27/2/91 در سالن باقرالعلوم دانشگاه صنعتي مالك اشتر تعيين گرديده است.
به شكرانه الهي فراخوان مقاله همايش با استقبال چشمگير انديشمندان و محققان در سطح نيروهاي مسلح قرار گرفته به طوري‌كه تعداد 378 مقاله به دبيرخانه همايش واصل و فرايند داوري آن آغاز شد. با تدابير متخذه از سوي كميته علمي تعداد 14 داور با درجه علمي دكترا كار مطالعه، ارزيابي و سطح‌بندي مقالات را آغاز و هر مقاله پس از ويرايش و حذف نام نويسندگان و حك كد از سوي دبيرخانه، توسط 2 نفر از اساتيد و داوران مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته پس از پايان عمليات داوري، 33 مقاله كه ميانگين نمرات آنان نسبت به بقيه در رتبه بالاتري قرار گرفته مشخص و پس از بررسي و ارزيابي مجدد مقالات توسط اعضاي كميته علمي تعداد 10 مقاله جهت ارائه در همايش انتخاب گرديدند.
با تصميم‌ كميته علمي مقرر شد 33 مقاله برگزيده به شكل كتاب تدوين شود كه با تلاش دبيرخانه همايش و كميته تدوين، از مجموع مقالات برگزيده تعداد 2 جلد كتاب مجموعه مقالات همايش آماده وچاپ گرديد كه در اختيار عزيزان مدعو، محققان و انديشمندان قرار خواهد گرفت.
مجموعه حاضر ويژه نامه همايش تبيين انديشه‌هاي دفاعي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي)  است كه در آن سعي شده گوشه‌اي از اقدامات و فرايند عملياتي 2 ساله جهت برگزاري همايش به تصوير در آيد.
اميد است تا تلاش دست‌اندركاران برگزاري همايش مورد رضاي حق تعالي و پسند شما سروران ارجمند، انديشمندان و محققان عرصه علم و دفاع قرار گيرد.

 
 

فهرست مقالات پذیرفته شده در اولین همایش:
 

 

1 دكتر سيداصغر جعفري دفاع مشروع از منظر
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
2 آقاي ايوب پورقيومي مديريت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
در فتنه 88 با رويكرد مقابله باجنگ نرم
3 دكتر
پيمان اخوان
سيري در انديشه‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص مديريت دانش و سرمايه‌هاي فكري
4 آقاي محسن‌محمدي‌الموتي شاخصه‌هاي بازتوليد قدرت نرم از ديدگاه انديشه‌هاي دفاعي امام‌خامنه‌اي(مدظله‌العالي)
5 قاسم عليدوستي بازدارندگي فعال درانديشه
و نظر حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
6 آقاي محمود عسكري ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي كليدي انديشه نظامي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
7 آقاي فرهاد نظري‌زاده ضرورت نوآوري‌هاي اصيل و
دست اول در ن.م مبتني بر تحليل انديشه‌هاي
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
8 آقاي مجيد رهجو
آقاي مهدي سراواني
بررسي خصوصيات و ويژگي‌هاي افراد نظامي
از ديدگاه امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
9 دكتر ابراهيم متقي انديشه‌هاي دفاعي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) در مقابله با تهديدات و جنگ نرم
10 آقاي حسين نصيري‌باري
آقاي عبدالحسين‌فرهودي
آقاي مهدي صميمي
تبيين و مطالعه تطبيقي انديشه‌هاي  امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) با نظريه‌هاي مديريت
11 آقاي پيمان جهان‌بيگلري
آقاي مهدي صميمي
نقش و جايگاه معنويت در نيروهاي مسلح
از ديدگاه امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
12 آقاي اسماعيل خان‌احمدي نقش و جايگاه معنويت در دفاع از ديدگاه
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
13 آقاي مرتضي قلعه‌نويي
آقاي رضا مقيسه
علم و فناوري در انديشه دفاعي
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
14 آقاي دكتر هادي مراد پيري روش‌شناسي و مؤلفه‌هاي انديشه دفاعي حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
15 دكتر رضا روستاآزاد نگرشي با راهبرد علم و فناوري با رويكرد دفاعي
16 آقاي بهرام خداوردي ديپلماسي دفاعي در انديشه دفاعي
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
17 آقاي فريدون عبدي نقش و جايگاه بصيرت در دفاع از ديدگاه
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
18 آقاي عبدا... وثوقي
آقاي احمد افشاري
آقاي حسن موسايي
آقاي رسول كريمي‌طاهر
نقش رسانه در عمليات رواني به عنوان ابزاري براي جنگ نرم با تكيه بر فرمايش ها
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
19 آقاي حسين عباسيان انديشه‌هاي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
در مقابله با تهديدات و اقدامات نرم
20 آقاي دكتر پيمان اخوان
خانم مريم دهقاني
جايگاه نوآوري در دفاع با تأكيد بر فرمايش ها
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
21 آقاي مرتضي مطلوبي
آقاي بهنام مظلوم
مديريت فرماندهي دفاعي در انديشه دفاعي
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
22 دكتر يدا... محمدي عناصر و مؤلفه‌هاي ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظرات  امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
23 آقاي عليرضا منتظري جنگ نرم از ديدگاه
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
24 آقاي حسن نورمحمدي خودكفايي در صنعت دفاعي
25 آقاي مهدي شاهين بناء
خانم محبوبه ميرزايي
پدافند غيرعامل در انديشه‌هاي دفاعي
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
26 آقاي صفرعلي لطفي مباني اقتدار ملي در انديشه‌هاي دفاعي
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
27 آقاي مصطفي باقريه انديشه‌هاي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
در مقابله با تهديدها و اقدام‌هاي نرم
28 آقاي امين حاجي‌نژاد
آقاي مهدي انصاري
آقاي محمدرضا حاتميان‌فر
بررسي انديشه‌هاي دفاعي امام‌خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
29 آقاي بهمن محمديان آسيابر
آقاي عليرضا اسفندياري
خانم فاطمه كريمي‌لاخاني
عدالت‌خواهي از ديدگاه
امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
30 سردارسيدعليرضا قاسمي دشمن‌شناسي
ضرورت جامعه انقلابي
31 آقاي محمدحسن دهقان
آقاي رضا قاسمي
دفاع‌مشروع در منظر امام‌خامنه‌اي(مدظله‌العالي) و حقوق بين‌الملل
32 آقاي دكتر حميدرضا گرامي قدرت بازدارندگي در انديشه دفاعي
 امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي)
33 دكتر حميدرضا فرتوك‌زاده
جواد وزيري
واكاوي انباشت سرمايه در ايران؛ چارچوبي
براي يك نظريه‌گذار تحليلي بر رهيافت‌هاي
مقام معظم رهبري
 
دسته بندی: 
همایش اول

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

لطفا کد زیر را وارد نمایید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.