جنگ اراده ها و تدبیرها

ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﭘﺎ ﺍﺳــﺖ: « ﺟﻨﮓ ﺗﻮپ ﻭ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺍﺭﺍﺩﻩﻫﺎ ﻋﺰﻡﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ»
ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 31/02 /1386

 

دسته بندی: 
اندیشه های دفاعی امام خامنه ای

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

لطفا کد زیر را وارد نمایید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.