دومین همایش

هنگامی که اندیشمندان سیاسی درباره منابع قدرت دولت ها سخن می گویند، توان نظامی و قدرت نیروهای مسلح یک دولت را عنصر اساسی در معادله قدرت بیان کرده و نسبت به سایر منابع همچون موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی، علم وجمعیت آن را مهم ترین مؤلفه در اعمال قدرت دولت در عرصه ملی و بین المللی قلمداد می کنند.
در دوران مدرن و با درک بیشتر اهمیت و جایگاه قدرت ملی از سوی ملت ها و دولت ها، شاهد گسترش رویکرد های نظری وعلمی پیرامون آن نیز بوده ایم. رویکرد نظری با محوریت دانشمندان و نظریه پردازان خود را در قالب نظریه پردازی هایی پیرامون مفهوم قدرت و قدرت ملی نشان می دهند و رویکرد علمی با محوریت حکومت ها و دولت ها به اجرا در می آید.
با مروری بر اندیشه های راهبردی مقام معظم رهبری شاهد اهتمام به مفهوم قدرت ملی از هر دو منظر نظری و علمی نزد ایشان هستیم. در حقیقت راهبردها و سیاست های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در راستای اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدظله)که الهام یافته از مکتب دفاعی اسلام ناب محمدی (ص) است قراردارد. لذا کنکاش در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای جهت احصاء وراهبردی نمودن استراتژی های دفاعی مناسب در مقابله با تهدیدات و تهاجمات دشمنان انقلاب جزء وظایف و مأموریت های ذاتی مسئولان، محققان وکارکنان نیروهای مسلح می باشد. به همین مناسبت سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخود لازم داشته تا به این مأموریت خطیر و وظیفه ذاتی توجه نموده و به آن بپردازد.
برای رسیدن به هدف، اولین همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای در سال ۱۳۹۱ برگزارگردید. که حاصل آن دریافت ۳۷۸ مقاله وچاپ۲ جلد مجموعه مقالات و تدوین وتألیف ۵ جلد کتاب مرجع بود.
با توجه به استقبال گسترده محققان وپژوهشگران و همچنین تدابیر متخذه از سوی مسئولان مربوطه، تصمیم بر ادامه کار با ایجاد دبیرخانه دائمی ومتعاقب آن برگزاری دومین همایش شد. به همین منظورکمیته علمی همایش پس ازبرگزاری جلسات متعدد کارشناسی دومین همایش تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای (مدظله) را با دو محورالف: دفاع هوشمند در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای(محوراصلی)، ب: سرمایه های ملی وانسانی در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای (محور فرعی) مصوب کرده و فراخوان مقاله در سطح نیروهای مسلح توزیع گردید. به لطف حق فراخوان عمومی با استقبال گسترده و کم نظیر اساتید، دانشجویان، محققان وپژوهشگران در سطح نیروهای مسلح واقع گردیدکه حاصل آن دریافت ۴60 مقاله و مشارکت 634 نفر بود.
پس از دریافت مقاله ها کار ارزیابی و بررسی مقاله ها در سه مرحله به انجام رسید. مرحله اول توسط دبیرخانه همایش وتطبیق آن باشرایط متذکر شده در فراخوان مقاله بود. مرحله دوم داوری مقاله ها در هر موضوع توسط ۲ داور با طراز علمی دکترا (جمعاً 22 داور) انجام شد. پس از جمع بندی نمرات واخذ میانگین تعداد ۵۶  مقاله حائز نمره قبولی شده و به مرحله نهایی راه پیدا نمودند که با تصمیم کمیته علمی و جهت رفع اشکال واصلاح نکات مورد نظر داوران مقاله ها به صاحبان آن تحویل و پس از رفع موارد خواسته شده در مرحله سوم توسط ۲داور دیگر مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته که حاصل آن انتخاب ۳6مقاله برتر و 3 جلد مجموعه مقالات بود.
در پایان لازم می داند از تمامی مسئولین و دست اندرکاران همایش بویژه ریاست محترم دفتر ارتباطات نیروهای مسلح سردار سه دهی، وزیر محترم دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح دکتر دهقان و ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی حجت الاسلام قندهاری تشکر و قدردانی نموده که با اهتمام ویژه و حمایت های بی دریغ خود ما را در رسیدن به این هدف مهم وراهبردی یاری دادند.
امید است خداوند متعال همه ما را در خدمتگذاری به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مددرسان باشد.
عناوین و موضوعات همایش دوم:
محور الف محور الف
گروه اول 1 خاستگاه نظری در دفاع هوشمند گروه چهارم 9 وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی در دفاع هوشمند
2 ابعاد دفاع هوشمند 11 حوزه سایبری و دفاع هوشمند
گروه دوم 4 علم و فناوری در دفاع هوشمند گروه پنجم 10 روابط بین الملل و دفاع هوشمند
5 الگوی مطلوب فناوری سخت در دفاع هوشمند 12 فرصت ها و ظرفیت های فراملی و دفاع هوشمند
6 الگوی مطلوب فناوری نرم در دفاع هوشمند گروه ششم 13 سازوکار خلق حماسه سیاسی و اقتصادی در دفاع هوشمند
گروه سوم 7 شناخت تهدیدات نو ظهور در دفاع هوشمند  
8 پدافند غیر عامل و دفاع هوشمند
محور ب
گروه اول 1 نظریه پردازی در علوم انسانی
2 نقش اندیشمندان و نخبگان علوم انسانی
8 نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه
گروه دوم 3 زبان و فرهنگ فارسی
5 مهندسی فرهنگی
گروه سوم 4 الزمات مدیریت دانش
گروه چهارم 6 جغرافیای سیاسی انسانی
7 هویت اسلامی و ملی

فهرست مقالات برگزیده همایش دوم:
 

رديف نويسنده عنوان مقاله  
1 قاسم علیدوستی
 
بررسی تطبیقی گفتمان دانش -قدرت  راهبرد دفاع هوشمند
2 محمد حسن عطایی، ابوالفضل مجیدی، علی قنبری نسب، رضا حسنوی،         علی اکبر ستاره
 
اندیشه های دفاعی امام خامنه ای از منظر دفاع        غیر عامل
3 رحمان لطفی  مرزناکی، ناصرحکمت نژاد، ابوالقاسم باباتبار
 
مفهوم دفاع هوشمند
4 نادر ساعد روابط بین الملل و دفاع هوشمند
5 مصطفی لطفی جلال آبادی،                حسن کولیوند تئوری تولید دانش
6 سید اصغر جعفری چیستی و چرایی دفاع هوشمند
7 محمد جواد هاشمی جایگاه علوم انسانی اسلامی
8 محمود عسگری خاستگاه نظری دفاع هوشمند
9 پیمان اخوان، مریم دهقانی واکاوی ضروری تولید دانش
10 مصطفی خودسیانی، رضا مقیسه
 
الگوی آمادگی دفاعی و رزمی
 
11 بهزاد صادق وند، علی امیدی، محمد اسدی           شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی
 
  12 ابراهیم متقی ، احد نوری ،                 حامد شرف الدین تهدیدات هویت اسلامی و ملی
 
  13 حسین دهقان تهدیدات نوظهور و الزامات دفاع هوشمند
 
  14 میثم فرزین نقش بسیج در حماسه سیاسی و اقتصادی
 
  15 علی علی دادی، مسعود موحدی،         رضا مقیسه،رضا کشاورز دیده بانی و پایش راهبردی
 
  16 سید محمود رضا شمس آبادی ،        هادی عبدالملکی، حسین مصباح هویت اسلامی و ملی
 
  17 رحمان لطفی مرزناکی، ابوالقاسم باباتبار، علی علیزاده راهبرد دفاع هوشمند در دیپلماسی دفاعی
 
  18 مصطفی حسینی مهر، سید داوود فاطمی، سعید خسروی نظریه پردازی در علوم انسانی
 
  19 رضا جلیلی، مرتضی قلعه نویی جایگاه زبان و ادبیات فارسی
 
  20 هرمز عابدی جلوه هایی از خدمات مرجعیت و روحانیت شیعه
 
  21 ابوالفضل عزیززاده،  فاطمه عزیززاده زبان و ادبیات فرهنگ فارسی
 
  22 رضا مقیسه،  مهرداد مؤمنی،             محمد مقرونی، صادق یوسفی الگوی تفکر و نگاه راهبردی برای آینده سازی
 
  23 نصراله کلانتری
 
دیپلماسی دفاعی اسلامی -ایرانی و دفاع هوشمند
 
24 سیده منیژه نجات سنگدهی،          حسن گلی زاده بررسی الزامات مدیرت دانش
 
25 سید محمد رضا سید طالبی،      اسماعیل ارشدفر دفاع هوشمند در اندیشه های امام خامنه ای از منظر پدافند غیر عامل
 
26 سعید هداوند مهندسی فرهنگی نظام آموزش ودجا
 
27 احسان علمداری، علی فکوریان ،   مهدی میرزایی، بهنام فراهانی مدیریت دانش
 
28 حسین دری نوگورانی حماسه سازی اقتصادی برای دفاع هوشمند
 
29 حسین ظریف منش ، محمدتولایی،    رضا مقیسه جهاد نرم و دکترین مقابله با جنگ نرم
 
30 روح اله پورطالب،  مسعود مطلبی ، علیرضا طحامنش شبکه های اجتماعی
 
31 حسن درویش شانی دفاع هوشمند و  قدرت معنوی
 
32 فاطمه عالیشاه، رحمت اله امیر صوفی،            حسن شیرازی روابط بین الملل و دفاع هوشمند
 
33 ابراهیم متقی نشانه شناسی جغرافیای سیاسی انسانی
 
34 کیومرث حیدری،  محمد علی منشادی راهبردهای پدافند غیر عامل و دفاع هوشمند
 
35 مرتضی براری ،  علی محمدی سایبری و دفاع هوشمند
 
36 علی قادری، اعظم اسکندری دفاع هوشمند فرهنگی
 
 
دسته بندی: 
همایش دوم

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

لطفا کد زیر را وارد نمایید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.